Instytut Mechaniki Sp. z o.o. (wchodzący w skład Grupy IM) jest dostawcą komponentów i systemów stalowych dla branży transportowej i przemysłowej. Wyroby firmy znajdują swoje zastosowanie w pociągach, tramwajach i autobusach użytkowanych na całym świecie. Instytut Mechaniki jest zlokalizowany w Jelcz-Laskowicach i zatrudnia około 800 pracowników. W związku z rozwojem naszej firmy poszukujemy kandydatów na stanowisko:

 

Kontroler Jakości
Miejsce pracy: Łęg / Jelcz-Laskowice
Numer referencyjny: 45/2018

Opis stanowiska:

 • Kontrola konstrukcji spawanych pod względem kompletności wykonania, tolerancji kształtu i położenia międzyoperacyjna,
 • kontrola poprawności prowadzonych procesów produkcyjnych, przeprowadzanie badań jakościowych w laboratorium pomiaru długości i kąta, przeprowadzanie kontroli w zakresie badań nieniszczących spoin (VT-2, MT-2, PT-2, RT-2) zależnie od posiadanych uprawnień,
 • wykonywanie badań konstrukcji spawanych i obrabianych detali przy pomocy ramienia pomiarowego 3D,
 • tworzenie i wypełnianie arkuszy pomiarowych, protokołów z badań, świadectw jakości
 • nadzór nad sprzętem kontrolno-pomiarowym w firmie

Wymagania:

 • min 2-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku kontrolera jakości w przemyśle maszynowym, kolejowym lub w branży automotive,
 • bardzo dobra znajomość rysunku technicznego
 • bardzo dobra znajomość zagadnień metrologii,
 • zdolność analizy i interpretacji zebranych wyników badań,
 • podstawowa znajomość zagadnień z dziedziny spawalnictwa,
 • znajomość obsługi komputera
 • znajomość obsługi zaawansowanych przyrządów kontrolno-pomiarowych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • mile widziane posiadanie uprawnień NDT (np. VT, PT, MT, RT, UT) gotowość do podjęcia pracy w systemie zmianowym (I i II zm.)

Oferujemy:

Oferujemy pracę w renomowanej firmie zatrudnienie na podstawie umowy o pracę tylko i wyłącznie bezpośrednio w firmie, wysokie wynagrodzenie zgodne z posiadanymi umiejętnościami i uprawnieniami. Warunkiem przyjęcia jest pozytywna ocena wstępna z znajomości wykonywania podstawowych operacji kontrolno-pomiarowych. Możliwość szkolenia i awansu zawodowego

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV poprzez przycisk poniżej – APLIKUJ TERAZ

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez IM Sp. z o.o. z siedzibą w Jelczu Laskowicach ul. Inżynierskiej 3 zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Informujemy, że Administratorem danych jest IM Sp. z o.o. z siedzibą w Jelczu Laskowicach ul. Inżynierskiej 3. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Dowiedz się więcej o pracodawcy

Instytut Mechaniki Sp. z o. o.

Instytut Mechaniki jest dostawcą komponentów i systemów stalowych dla branży transportowej i przemysłowej. Wyroby firmy mają zastosowanie w pociągach, tramwajach, autobusach i sprzęcie budowlanym na całym świecie.