Jesteśmy firmą, która prężnie działa na rynku bankowym od ponad 70 lat! Dzięki zdobytemu doświadczeniu dopasowujemy się nie tylko do naszych klientów, ale również pracowników – w końcu Bank to przede wszystkim ludzie! Obecnie poszukujemy na stanowisko:

Młodszy Doradca Klienta
Miejsce pracy: Wiązów

 

Jeżeli łatwo nawiązujesz kontakty, podejmujesz wyzwania i jesteś przedsiębiorczy, a Twoje dodatkowe atuty to:

 • pozytywne nastawienie i dążenie do realizacji wyznaczonych celów
 • inicjatywa w działaniu oraz otwartość na potrzeby klienta
 • wykształcenie średnie lub wyższe
 • znajomość branży bankowej, doświadczenie w pracy związanej ze sprzedażą i/lub obsługą klientów jako dodatkowy atut

To właśnie na Ciebie czekamy!

Postaw na swój rozwój – Twoje zadania:

 • kompleksowa obsługa klientów
 • budowanie i utrzymywanie relacji z klientami Banku
 • aktywna sprzedaż produktów oraz usług bankowych
 • realizacja transakcji gotówkowych i bezgotówkowych
 • budowanie pozytywnego wizerunku Banku

Oto co zyskasz w zamian:

 • możliwość rozwoju w zakresie sprzedaży produktów bankowych
 • pracę w zgranym zespole młodych ludzi
 • przejrzystą ścieżkę rozwoju zawodowego
 • szkolenia sprzedażowe, produktowe i rozwojowe

Dodatkowo oferujemy:

 • umowę o pracę od pierwszego dnia
 • stałe wynagrodzenie uzupełniane atrakcyjnym systemem premiowym
 • kompleksowe wdrożenie do samodzielnej pracy
 • ubezpieczenie grupowe
 • korzystanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • możliwość przystąpienie do opieki medycznej na preferencyjnych warunkach

Jeśli ta oferta jest idealna dla Ciebie, kliknij APLIKUJ TERAZ i prześlij nam swoje aktualne CV. Dziękujemy za nadesłane aplikacje.

CV powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank Spółdzielczy w Oławie z siedzibą w Oławie (55-200), ul. Pałacowa 13, moich danych osobowych w zakresie zawartym w niniejszym CV w celu przeprowadzenia rekrutacji”.

 

Administratorem danych osobowych kandydata jest Bank Spółdzielczy w Oławie z siedzibą przy ul. Pałacowej 13 w Oławie (kod: 55-200). Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@bs.olawa.pl.

Dane osobowe kandydata będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko pracy, na które aplikuje kandydat, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) . Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez czas trwania rekrutacji a po jej zakończeniu, do momentu upłynięcia terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń, nie dłużej jednak niż przez 3 lata od momentu otrzymania aplikacji. Wysłanie aplikacji jest jednoznaczne z udzieleniem zgody na przetwarzanie danych w niej zamieszczonych w procesie rekrutacyjnym, do którego kandydat przystępuje.

Dostęp do danych osobowych kandydatów będą posiadać upoważnieni pracownicy administratora danych, podmioty świadczące na rzecz Banku usługi na podstawie zawartych umów (podmioty przetwarzające, którymi mogą być dostawcy oprogramowania i dostawcy usług informatycznych). Dane nie będą udostępniane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Kandydat może skorzystać z prawa dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w dowolnym momencie, przy czym nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody. Odwołanie zgody może nastąpić przez złożenie oświadczenia w jeden lub kilka z poniższych sposobów: wysłanie pisemnego oświadczenia na adres siedziby Banku lub pocztą elektroniczną na adres Inspektora Ochrony Danych. Dodatkowo, kandydatowi przysługuje prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22[1] Kodeksu pracy jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji, podanie danych w szerszym zakresie ma charakter dobrowolny.

Dowiedz się więcej o pracodawcy

Bank Spółdzielczy w Oławie

Jesteśmy firmą, która prężnie działa na rynku bankowym od ponad 70 lat!

Dzięki zdobytemu doświadczeniu dopasowujemy się nie tylko do naszych klientów, ale również pracowników – w końcu Bank to przede wszystkim ludzie!