Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. wchodząca w skład Grupy Kapitałowej ECO w związku z rozwojem firmy poszukuje kandydata na stanowisko:

Technik Elektroenergetyk – stanowisko pracy fizycznej
Miejsce pracy: kotłownia K-280, Jelcz-Laskowice, ul. Fabryczna 21

 

Wymagania elektryka

 • Wykształcenie: minimum średnie o profilu elektrycznym.
 • Doświadczenie zawodowe: branża elektryczna minimum 2 lata.
 • Uprawnienia: aktualne upr. SEP typu „E”
 • Znajomość przepisów: eksploatacja sieci, urządzeń elektroenergetycznych i AKPiA oraz bhp w ww. zakresie
 • Dyspozycyjność – wskazane miejsce zamieszkania Jelcz-Laskowice lub najbliższe okolice

Zakres prac elektroenergetycznych na stanowisku elektryka

 • Bieżąca obsługa sieci i urządzeń elektroenergetycznych oraz systemów sterowania, automatyki i pomiarów na kotłowni i na węzłach cieplnych
 • Usuwanie awarii i usterek ww. sieci i urządzeń
 • Udział w oględzinach, przeglądach i remontach ww. sieci, urządzeń i systemów. Wykonywanie badań i pomiarów eksploatacyjnych tych urządzeń
 • Wykonywanie prac montażowych związanych z modernizacją istniejących rozwiązań technicznych dotyczących sieci i urządzeń elektrycznych i AKPiA
 • Systematyczne poznawanie struktury sieci oraz budowy i zasad działania urządzeń, systemów sterowania i AKPiA w powiązaniu z technologią pracy kotłowni i węzłów cieplnych

Zakres prac energetycznych na stanowisku elektryka

Docelowo, w trakcie pierwszych miesięcy pracy elektryk powinien przyjąć obowiązki obsługi urządzeń technologicznych w zakresie:

 • Uczestnictwo w prowadzeniu eksploatacji kotłowni oraz urządzeń jej towarzyszących. Przestrzeganie instrukcji eksploatacji kotłowni
 • Wykonywanie wszelkich remontów, napraw i konserwacji urządzeń technologicznych kotłowni
 • Poznawanie zasad związanych z eksploatacją kotłowni zmierzające do uzyskania w późniejszym czasie uprawnień kwalifikacyjnych typu „E” dla
  grupy 2 (urządzenia cieplne)

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV, kliknij APLIKUJ TERAZ lub dostarczenie osobiście do siedziby firmy Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. 55-220 Jelcz Laskowice, ul. Fabryczna 21, tel. 71 719 29 87.

CV powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez firmę Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A, moich danych osobowych w zakresie zawartym w niniejszym CV w celu przeprowadzenia rekrutacji”.

Dowiedz się więcej o pracodawcy

Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A.

Początki działalności Energetyki Cieplnej Opolszczyzny sięgają 1998 roku. W tamtym czasie była to firma o zasięgu regionalnym. Dzisiaj, w wyniku serii udanych akwizycji na rynku ciepłowniczym, już jako Grupa ECO świadczymy swoje usługi na terenie dziesięciu województw, nie rezygnując z dalszej ekspansji i dążeń w pozyskiwaniu kolejnych klientów w całej Polsce.