Początki działalności Energetyki Cieplnej Opolszczyzny sięgają 1998 roku. W tamtym czasie była to firma o zasięgu regionalnym. Dzisiaj, w wyniku serii udanych akwizycji na rynku ciepłowniczym, już jako Grupa ECO świadczymy swoje usługi na terenie dziesięciu województw, nie rezygnując z dalszej ekspansji i dążeń w pozyskiwaniu kolejnych klientów w całej Polsce.
Tak dynamiczny rozwój był możliwy wyłącznie dzięki zaangażowaniu kadry, utrzymaniu wysokich standardów technologicznych, dbałości o interesy pracowników oraz działań na rzecz społeczności lokalnych i ochrony środowiska naturalnego. Wszystkie te cele zostały uwzględnione w strategii ECO SA, której założenia są realizowane przez podmioty wchodzące obecnie w skład Grupy Kapitałowej.

W skład Grupy wchodzą spółki zależne:

  • ECO Malbork Sp. z o.o.
  • ECO Kutno Sp. z o.o.
  • ECO Jelenia Góra Sp. z o.o.
  • ECO Tarnobrzeg Sp. z o.o.
  • ECO Ciepło Lokalne I Sp. z o.o.
  • ECO Kogeneracja Sp. z o.o.
  • ECO Logistyka Sp. z o.o
  • ECO Serwis SA

Podstawowym przedmiotem działalności spółek Grupy jest wytwarzanie, przesył, dystrybucja i sprzedaż energii cieplnej oraz elektrycznej. Wyjątkami są spółki ECO Serwis, która zabezpiecza przesył i dystrybucję ciepła oraz specjalizuje się w kompleksowym nadzorze i wykonawstwie remontów i inwestycji w zakresie sieci, węzłów i źródeł ciepła, a także ECO Logistyka, której przedmiotem działalności jest handel opałem, w szczególności zaopatrywanie w węgiel wszystkich spółek Grupy oraz świadczenie specjalistycznych usług Laboratorium Ochrony Środowiska.

Nasza Misja „Ciepło dla Wszystkich” oznacza, że:

„ECO przewiduje i dostosowuje się do potrzeb i oczekiwań Klientów oraz świadczy wysokiej jakości usługi energetyczne, zapewniające każdemu Klientowi rozwiązanie dla niego najkorzystniejsze.”

Oferty pracy