EPPO zajmuje się przede wszystkim odbiorem produktów ubocznych i odpadów powstających w przemyśle spożywczym i rolnym oraz ich przetwórstwem w kierunku produkcji substratu energetycznego.

Oferty pracy