Powiatowy Urząd Pracy w Oławie jako jednostka organizacyjna powiatu wchodzi w skład administracji zespolonej Powiatu Oławskiego.

Powiatowy Urząd Pracy jest jednostką sektora finansów publicznych działającą w formie jednostki budżetowej. Nadzór nad działalnością Urzędu sprawuje Zarząd Powiatu Oławskiego. Powiatowy Urząd Pracy w Oławie jest jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.

Oferty pracy