SAT Sp. z o.o. obecna jest na polskim rynku robót drogowych od 1992 roku. Przedmiotem naszej działalności jest zaawansowana technologicznie odnowa, modernizacja i przebudowa konstrukcji oraz nawierzchni drogowych.

Celem, jaki stawia sobie nasza firma, jest zaspakajanie rosnących potrzeb w zakresie doskonalenia jakości infrastruktury drogowej oraz podnoszenie standardów bezpieczeństwa ruchu. W realizacji tych zadań wykorzystujemy wyłącznie technologie opłacalne, ekologiczne oraz takie, które minimalizują zakłócenia ruchu w trakcie realizacji.

Oferty pracy