Instytut Mechaniki Sp. z o.o. (wchodzący w skład Grupy IM) jest dostawcą komponentów i systemów stalowych dla branży transportowej i przemysłowej. Wyroby firmy znajdują swoje zastosowanie w pociągach, tramwajach i autobusach użytkowanych na całym świecie.

Instytut Mechaniki jest zlokalizowany w Jelcz-Laskowicach i zatrudnia około 800 pracowników.

W związku z rozwojem naszej firmy poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Operator frezarek CNC
Miejsce pracy: Jelcz-Laskowice
Region: dolnośląskie
Numer referencyjny: 97/2017

Opis stanowiska:

Obsługuje, nadzoruje i kontroluje pracę obrabiarek produkcyjnych, zautomatyzowanych CNC. Na stanowisku mocuje obrobione elementy, zakłada odpowiednie narzędzia; prowadzi lub nadzoruje obróbkę; kontroluje za pomocą sprawdzianów lub innych narzędzi pomiarowych obrabiane detale; konserwuje powierzone mu obrabiarki. Potrafi wczytywać programy obróbcze na obrabiarki CNC. Praca dwu i trzyzmianowa.

Wymagania:

  • Wykształcenie zawodowe techniczne,
  • Znajomość rysunku technicznego,
  • Sprawne posługiwanie się  przyrządami pomiarowymi,
  • Zdolności manualne i umiejętność pracy z rysunkiem i przewodnikiem produkcyjnym,
  • Obsługa frezarek CNC z oprog.
  • Mile widziane dodatkowe uprawnienia na obsługę suwnic lub żurawików,
  • Wskazana umiejętność samodzielnego pisania programów CNC.

Oferujemy:

Oferujemy pracę w renomowanej firmie zatrudnienie na podstawie umowy o pracę tylko i wyłącznie bezpośrednio w firmie, wysokie wynagrodzenie zgodne z posiadanymi umiejętnościami i uprawnieniami. Warunkiem przyjęcia jest pozytywna ocena wstępna z znajomości wykonywania podstawowych operacji. Możliwość szkolenia i awansu zawodowego.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV poprzez przycisk poniżej – APLIKUJ TERAZ

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez IM Sp. z o.o. z siedzibą w Jelczu Laskowicach ul. Inżynierskiej 3 zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Informujemy, że Administratorem danych jest IM Sp. z o.o. z siedzibą w Jelczu Laskowicach ul. Inżynierskiej 3. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Dowiedz się więcej o pracodawcy

Instytut Mechaniki Sp. z o. o.

Instytut Mechaniki jest dostawcą komponentów i systemów stalowych dla branży transportowej i przemysłowej. Wyroby firmy mają zastosowanie w pociągach, tramwajach, autobusach i sprzęcie budowlanym na całym świecie.