BURMISTRZ OŁAWY
Ogłasza nabór
na wolne stanowisko urzędnicze:
Informatyk
Termin składania ofert
do dnia 2 listopada 2020 r. do godz. 15.00
Informacje nt. naboru są dostępne na stronie:
www.bip.um.olawa.pl w zakładce Urząd Miejski/ Praca
i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oławie.

Burmistrz Oławy
/-/Tomasz Frischmann

CV kandydata powinno zawierać podpisaną klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

Dowiedz się więcej o pracodawcy