Magazynier/ka – 18,5 zł brutto + premie, 4 dni w tygodniu
Miejsce pracy: Wrocław/ Bielany Wrocławskie

Pracuj jedynie 4 dni w tygodniu — bezpłatny transport, obiady za 1 zł, atrakcyjne wynagrodzenie!

Gwarantujemy:

 • wynagrodzenie stałe 18,50 zł brutto/h + dodatek nocny
 • premię do 15% za wyniki i frekwencję
 • dobrze płatne nadgodziny
 • pracę 4 dni w tygodniu w systemie 2-zmianowym
 • obiad za 1 zł
 • darmowy transport z Oławy oraz wielu innych miejscowości na terenie Dolnego Śląska
 • pracę dla Pań i Panów

Jesteś idealnym kandydatem, jeśli: 

 • masz ukończone 18 lat
 • cechujesz się wysoką motywacja do pracy
 • jesteś gotowy do pracy fizycznej w trybie zmianowym

  Oferujemy zatrudnienie w nowoczesnym magazynie, gdzie czeka na Ciebie prosta praca magazynowa, którą opanujesz w bardzo krótkim czasie.

Do Twoich obowiązków będzie należało:

 • kompletowanie zamówień magazynowych
 • pobieranie/odbieranie towarów
 • sortowanie towarów oraz wykładanie na półki.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV poprzez przycisk poniżej – APLIKUJ TERAZ lub zadzwoń i umów się na spotkanie: 723 190 003  lub 723 190 113

W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV oraz w innych przekazanych dokumentach w celach związanych z procesem rekrutacji, zarówno obecnym, jak i organizowanymi w przyszłości, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.”

Informacja dla Kandydata o przetwarzaniu danych osobowych oraz o ochronie prywatności (dalej: „Informacja”)

Witaj w Adecco Poland sp. z o.o., (dalej: „Spółka”). Spółka jest wyłącznym udziałowcem następujących podmiotów: Adecco Staffing sp. z o.o., Adecco Consulting sp. z o.o., wszystkie z siedzibą w Warszawie, adres: Pl. Europejski 2, 00-844 Warszawa. Każdy z wyżej wymienionych podmiotów oraz Spółka jest odrębnym Administratorem Danych Osobowych (dalej: „Administrator”). Niniejsza Informacja odnosi się do każdego z Administratorów.

Cieszymy się będziemy mogli z Tobą współpracować i pomóc Ci rozwijać się zawodowo. Jak możesz się domyślać, zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe celem właściwego świadczenia naszych usług.

Administrator zobowiązuje się chronić Twoje dane osobowe, jak i prywatność. W niniejszej Informacji zapoznasz się ze swoimi prawami w zakresie danych osobowych oraz prywatności. Zdajemy sobie sprawę, że Informacja jest długa, ale prosimy o dokładne zapoznanie się z nią. Poniżej znajduje się spis treści.

Jeżeli chcesz, możesz od razu przejść do konkretnej części.
Spis treści

Wyjaśnienie terminów

Jakiego rodzaju dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez Administratora?
Dlaczego przetwarzamy dane osobowe?
Co na to prawo?
Czy musisz przekazać nam dane osobowe, o które cię poprosimy?
Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe bez jakiejkolwiek ingerencji człowieka?
Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Czy udostępniamy Twoje dane osobowe osobom trzecim?
Czy przesyłamy Twoje dane osobowe poza granice Unii Europejskiej?
Jakie masz prawa?
Jak wygląda kwestia bezpieczeństwa danych osobowych w przypadku korzystania z systemów Adecco?
W jaki sposób wprowadzamy zmiany do niniejszej Informacji?

Wyjaśnienie terminów

Na początku wyjaśnimy znaczenie niektórych terminów znajdujących się w niniejszej Informacji. Choć może to być oczywiste, w niniejszej Informacji odnosząc się do Ciebie używamy wyrażenia „Kandydat” lub drugiej osoby liczby pojedynczej.

Gdy używamy wyrażenia „My” lub „Spółka”, rozumiemy przez to Adecco Poland sp. z o.o. Spółka należy do Grupy Adecco – największej na świecie agencji zatrudnienia. Za pośrednictwem swoich spółek Grupa Adecco świadczy szeroki zakres usług z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi, w tym rekrutacja, oddelegowania, obsługa listy płac, zmiana ścieżki kariery zawodowej, rozwój talentów, outplacement i rozwiązania dotyczące testów sprawdzających umiejętności zawodowe (dalej: „Nasza Działalność”).

Na potrzeby wykonywania Naszej Działalności Spółka korzysta z kilku systemów informatycznych. W niektórych przypadkach Spółka zapewnia swoim kandydatom dostęp do strony internetowej („Strona”). Za pośrednictwem Strony możesz szukać i aplikować na stanowiska, oferowane przez Spółkę i jej spółki zależne, które to oferty są zgodne z Twoimi zainteresowaniami, umiejętnościami lub doświadczeniem oraz które są dostępne w miejscu, w którym szukasz pracy.

Na określenie informacji dotyczących Twojej osoby dalej używamy wyrażenia „Dane osobowe” Jakiego rodzaju Dane Osobowe są zbierane i przetwarzane przez Administratora?

Dane osobowe zbierane przez Administratora to między innymi:
– Twoje imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg pracy zawodowej;
– jeżeli zalogujesz się na Stronie za pośrednictwem konta mediów społecznościowych: dane Twojego profilu
– jeżeli skontaktujesz się z Nami, w niektórych przypadkach możemy zachować zapis takiej korespondencji;
– możemy również zbierać informacje na temat Twojego korzystania z naszej strony, w tym między innymi informacje dotyczące adresu IP, typu przeglądarki, ruchu w serwisie w Twoim państwie, wykorzystywanych przez Ciebie zasobów oraz dane dotyczące lokalizacji. Dzięki powyższym informacjom korzystanie z naszej Strony będzie prostsze w przyszłości. Możemy na przykład przekazywać Tobie oferty pracy, których obsługą zajmuje się biuro zlokalizowane w miejscu, w którym się z nami skontaktowałeś/aś;
– możemy również zbierać informacje do celów marketingowych i na potrzeby prowadzenia analiz, w tym informacje dotyczące Twoich odpowiedzi na maile, wiadomości tekstowe, połączenia telefoniczne i inne kampanie marketingowe;
– zdjęcia i filmy sporządzone podczas Twojej obecności na szkoleniach lub podobnych wydarzeniach (w trakcie szkolenia możesz poprosić o nierobienie Tobie zdjęć lub niefilmowanie Twojej osoby)
– w niektórych przypadkach możemy zbierać również szczególne kategorie danych osobowych, w zakresie dozwolonym przez prawo;

Dlaczego przetwarzamy dane osobowe na Twój temat?
Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe:

1. celem realizacji usługi, której oczekujesz, to jest znalezienia odpowiedniej dla Ciebie pracy, odpowiedniego projektu, szkolenia lub w celu ułatwienia Ci procesu aplikowania. Dotyczy to wysyłania Twojego CV do potencjalnych pracodawców oraz bieżącego informowania Cię na temat innych możliwości ofert pracy drogą mailową, telefoniczną lub za pośrednictwem innych środków komunikacji;
2. za Twoją zgodą możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe w celach marketingu bezpośredniego, np. drogą mailową, poprzez wiadomości tekstowe lub połączenia telefoniczne;
3. aby dalej rozwijać, testować i usprawniać naszą Stronę oraz inne istniejące lub nowe systemy/procesy, jak i aby móc zapewnić jeszcze lepsze usługi; wiąże się to przede wszystkim z nowymi systemami informatycznymi i procesami;
4. aby przeprowadzać analizy oraz badania statystyczne, na przykład w celu porównania efektywności zatrudnienia naszych kandydatów przez klientów w różnych sektorach działalności gospodarczej i lokalizacjach oraz próby określenia czynników, które mogą wpływać na wszelkie odnalezione przez nas różnice;
5. aby udostępniać dane odbiorcom (patrz niżej)
6. jeżeli jest to konieczne, aby zapewnić zgodność z przepisami prawnymi; oraz
7. możemy również przetwarzać Twoje dane: a. aby wspierać bezpieczeństwo i ochronę ludzi, obiektów, systemów i aktywów; b. aby monitorować przestrzeganie wewnętrznych polityk i procedur; c. aby zarządzać systemami komunikacyjnymi i innymi systemami używanymi w Grupie Adecco (w tym wewnętrznymi bazami kontaktów) d. aby rozpatrywać incydenty i skargi; e. w przypadku zdjęć lub filmów, aby wykorzystać materiały do celów marketingowych f. aby przestrzegać praw i obowiązków organom państwa, organom nadzoru oraz współpracować przy dochodzeniach prowadzonych przez policję; oraz g. aby uczestniczyć w transakcjach nabycia, sprzedaży lub zawiązania spółki joint venture dotyczących całości lub części działalności gospodarczej lub spółki, w których jakikolwiek członek Grupy Adecco pragnie uczestniczyć.
Co na to prawo?

Naszym obowiązkiem nałożonym przez prawo jest posiadanie podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych.

Przetwarzanie przez nas danych osobowych z wyżej wymienionych powodów odbywa się zgodnie z podstawami prawnymi do przetwarzania danych, takimi jak wykonywanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (powód 1 i powody 6-7 powyżej), przetwarzanie niezbędne jest do przestrzegania przepisów prawnych (powody 6-7 powyżej) lub przetwarzanie jest niezbędne w ramach uzasadnionych interesów Administratora, które to prawo nie będzie naruszać Twoich uzasadnionych interesów lub podstawowych praw i wolności (powody 1-5 i powód 7).

Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne w ramach uzasadnionych interesów Administratora, zapewniamy, że Twoje interesy i podstawowe prawa i wolności będą miały zastosowanie nadrzędne.
Wyłącznie za Twoją zgodą będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, których podstawy prawne przetwarzania nie zostały wskazane w niniejszej Informacji (dodatkowe podstawy prawne do przetwarzania danych).
Czy musisz przekazać nam dane osobowe, o które Cię poprosimy?
Nie masz obowiązku przekazywać nam swoich danych osobowych, lecz bez nich jest raczej niemożliwe, byś mógł z nami pracować oraz abyśmy my mogli świadczyć dla Ciebie nasze usługi. Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe bez jakiejkolwiek ingerencji człowieka?
Tak, od czasu do czasu. Spółka może korzystać z zautomatyzowanych systemów/procesów oraz ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji (np. profilowania), by świadczyć Tobie usługi zgodnie z Twoimi oczekiwaniami oraz by świadczyć usługi naszym klientom. Przykładowo, jeżeli nasi klienci szukają kandydatów do pracy, możemy przeprowadzić wyszukiwanie list kandydatów wykorzystując zautomatyzowane kryteria, które uwzględniają dostępność, umiejętności, stawki oraz w niektórych przypadkach udostępnione nam przez klientów informacje zwrotne w celu sporządzenia krótkiej listy, która zawiera uszeregowany wykaz kandydatów, którzy w najwyższym stopniu spełniają wymagania klienta. Oznacza to, że od czasu do czasu twoja pozycja na liście może być wyższa od innych kandydatów; zależy to od tego, w jakim stopniu ww. czynniki odpowiadają potrzebom klientów. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Administrator może przechowywać Twoje dane osobowe nie dłużej niż przez 2 lata od momentu rejestracji w serwisie Adecco. Jeżeli otrzymasz zatrudnienie za naszym pośrednictwem, Administrator będzie przechowywał Twoje dane osobowe przez dłuższy okres celem przestrzegania przepisów prawa.
Czy udostępniamy Twoje dane innym odbiorcom? Jak już wspomnieliśmy, udostępniamy Twoje innym odbiorcom. Robimy to z powyżej wymienionych powodów. Udostępnianie odbywa się w poniższych okolicznościach:

– Do naszych usługodawców. Przykładowo możemy zlecić naszemu usługodawcy, wykonanie prac administracyjnych i operacyjnych celem wsparcia naszych relacji z Tobą. Usługodawcy będą umownie zobowiązani do zachowania poufności Twoich danych i poszanowania Twojej prywatności. Będą oni posiadali dostęp wyłącznie do tych danych, które są im niezbędne do wykonywania swoich obowiązków; przedmiotowymi usługodawcami są przeważnie dostawcy usług IT (którzy zajmują się hostingiem i wsparciem naszych systemów informatycznych, z uwzględnieniem informacji na Twój temat), przedsiębiorstwa świadczące usługi z zakresu zarządzania obiektami (które dbają o fizyczne bezpieczeństwo naszych budynków, a zatem muszą wiedzieć o Tobie, abyś otrzymał dostęp do naszych budynków) oraz dostawcy usług z zakresu zaplecza finansowego i zarządzania księgowością (którzy mogą potrzebować danych celem przetwarzania należności i zobowiązań). Dane osobowe mogą być również udostępniane usługodawcom zapewniającym usługi i rozwiązania z zakresu technologii informatycznej, w tym rozmowy kwalifikacyjne za pośrednictwem wideo oraz narzędzia oceny umiejętności;
– Do podmiotów z Grupy Adecco znajdujących się w innych państwach. Mogą one znajdować się na terenie Unii Europejskiej lub poza jej granicami; podmioty z Grupy Adecco pełnią różne funkcje, dlatego też Twoje dane mogą być udostępnione z poniższych powodów:
– dane są udostępniane podmiotom z Grupy Adecco odpowiedzialnym za obsługę informatyczną spółek Adecco na całym świecie; podmioty te znajdują się między innymi w Pradze w Republice Czeskiej oraz we Francji.
– dane są również udostępnianie spółkom powiązanym z Adecco na całym świecie, jeżeli wyraziłeś/aś zainteresowanie możliwościami w innym kraju. Lista państw, w których prowadzimy działalność jest dostępna na naszej stronie www.adecco.com („Wybierz kraj”).
– Do naszych klientów/potencjalnych pracodawców: będziemy udostępniać Twoje dane naszym klientom, którzy oferują pracę lub projekty mogące Cię zainteresować lub którzy są zainteresowani Twoim profilem. Klienci/potencjalni pracodawcy są zobowiązani przestrzegać zobowiązań umownych oraz innych zobowiązań dotyczących zachowania poufności w odniesieniu do Twoich danych względem Nas oraz Ciebie;
– Będziemy udostępniać Twoje dane organom państwa, nadzoru, lub organom ścigania w tym policji, jeżeli uznamy, że jesteśmy zobowiązani do ich udostępnienia;
– w ramach badania należytej staranności dotyczącej (lub w trakcie realizacji) połączenia, przejęcia lub jakiejkolwiek innej transakcji biznesowej istnieje możliwość, że będziemy musieli ujawnić Twoje dane potencjalnym kontrahentom oraz ich doradcom. Czy przesyłamy Twoje dane osobowe poza granice Unii Europejskiej?
Twoje dane mogą być przekazywane i przetwarzane w jednym lub w kilku państwach znajdujących się w Unii Europejskiej lub leżących poza jej granicami. Pełna lista państw, w których prowadzimy działalność jest dostępna na naszej stronie www.adecco.com. („Wybierz kraj”).
Będziemy przekazywać Twoje dane wyłącznie do państw spoza Unii Europejskiej, które zdaniem Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni poziom ochrony twoim danym (wykaz tych państw jest dostępny tutaj: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international transfers/adequacy/index_en.htm) lub w przypadku gdy Grupa Adecco wdrożyła odpowiednie zabezpieczenia, by chronić prywatność Twoich danych (w ramach zabezpieczeń przeważnie korzystamy z którejś z form umów o przetwarzania danych, które są zatwierdzone przez Komisję Europejską; kopie umów są dostępne pod poniższym adresem:
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm ).
Jakie masz prawa?

-Prawo dostępu do Twoich danych osobowych oraz otrzymania kopii tych danych

Masz prawo zażądać otrzymania potwierdzenia, czy przetwarzamy jakiekolwiek Twoje dane osobowe. W niektórych przypadkach możesz zażądać otrzymania od nas elektronicznej kopii Twoich danych.

– Prawo do wprowadzenia zmian w Twoich danych osobowych

Jeżeli zidentyfikujesz, że posiadane przez nas dane osobowe na Twój temat są nieprawidłowe, możesz poprosić o aktualizację lub jakąkolwiek poprawę tych danych osobowych.

– Prawo do usunięcia danych W niektórych okolicznościach masz prawo zwrócić się z prośbą, abyśmy ograniczyli zakres przetwarzania twoich danych osobowych lub usunęli Twoje dane osobowe. Możesz dokonać tego w każdym momencie, a Administrator oceni, czy Twoja prośba zostanie zrealizowana, jednakże prawo do usunięcia danych może podlegać szczególnym regulacjom w zakresie przechowywania tych danych. W przypadku, gdy Twoje żądanie będzie zgodne z prawem Administrator usunie te dane bez zbędnej zwłoki. Prosimy pamiętać, że gdy dane zostaną usunięte, Administrator zaprzestanie świadczenia usług na Twoją rzecz. Jeżeli chcesz się ponownie zarejestrować się na stronie będziesz musiał/a ponownie wprowadzić swoje dane osobowe.

– Prawo do wniesienia sprzeciwu
Jeśli przetwarzanie Twoich danych przez Administratora odbywa się w ramach uzasadnionych interesów (i nie jest związane z jakąkolwiek inną podstawą prawną do przetwarzania danych) lub wiąże się z marketingiem bezpośrednim, masz prawo wnieść sprzeciw dotyczący przetwarzania twoich danych przez Spółkę, odnosząc się do konkretnej sytuacji.
Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek przysługującego Ci prawa, prosimy Cię o zalogowanie się na stronie lub przesłanie nam wiadomości mailowej na adres iodo@adecco.com W przypadku wysłania takiej wiadomości, Spółka może poprosić o potwierdzenie Twojej tożsamości przed rozpoczęciem działań. Ponadto masz prawo złożyć skargę do organu nadzoru.
Jak wygląda kwestia bezpieczeństwa danych w przypadku korzystania z systemów Adecco?
Odpowiadasz za bezpieczne przechowywanie Twoich danych do logowania się na stronie, w szczególności hasła otrzymanego od nas lub stworzonego przez siebie. Te dane uwierzytelniające są wyłącznie do Twojego użytku. Nie możesz dzielić się swoimi danymi uwierzytelniającymi lub jakimikolwiek innymi szczegółami dotyczącymi Twojego konta z innymi osobami.
W jaki sposób możesz się z nami skontaktować?
W przypadku jakikolwiek pytań lub gdybyś chciał otrzymać więcej informacji na temat sposobu, w jaki dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych (na przykład w przypadku przesyłania ich poza Europę) lub gdybyś chciał skontaktować się z inspektorem ochrony danych Grupy Adecco lub lokalnym inspektorem ds. ochrony danych osobowych, prosimy o kontakt mailowy z nami na adres iodo@adecco.com

W jaki sposób wprowadzamy zmiany do niniejszej Informacji? Warunki niniejszej Informacji mogą się zmieniać od czasu do czasu. Będziemy publikować wszelkie istotne zmiany w niniejszej Informacji w odpowiednich zawiadomieniach na stronie internetowej lub kontaktując się z Tobą za pośrednictwem innych kanałów komunikacji.
Zespół Adecco

Dowiedz się więcej o pracodawcy

Adecco Poland Sp. z o. o.

Adecco Poland Sp. z o. o. należy do międzynarodowej korporacji The Adecco Group – światowego lidera wśród firm doradztwa personalnego, który posiada 5 100 placówek w ponad 60 krajach. W Polsce działamy od 1994 roku. Swoją wiedzą i doświadczeniem służymy w ponad 50 lokalizacjach na terenie kraju. W 2018 roku pracę dzięki Adecco Poland znalazło ponad 63 000 osób.

Adecco Poland Sp. z o. o. jest Agencją Zatrudnienia nr 364.