,,Społem’’ Oława Sp. z o.o. poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko:

Sprzedawca – Kasjer
Miejsce pracy: Oława

 

Oczekujemy:

 • dyspozycyjności do pracy w systemie zmianowym
 • umiejętności pracy w zespole
 • uczciwości i chęci do pracy
 • aktualnych badań sanitarno-epidemiologicznych (lub gotowości ich wyrobienia)

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (w pełnym wymiarze czasu pracy)
 • szkolenie wdrożeniowe
 • dodatek za pracę na stoisku mięsno – wędliniarskim
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • pakiet socjalny dla pracowników i członków rodzin (paczki, bony z okazji świąt, dofinansowanie do kolonii i wiele innych)
 • atrakcyjny pakiet ubezpieczenia grupowego
 • imprezy firmowe
 • zajęcia sportowe

Oferujemy:

 • stosowanie standardów firmy w zakresie:
 • obsługi klienta na stoiskach serwisowych
 • zatowarowania i ekspozycji na sali sprzedaży
 • dbałość o czystość i porządek na stanowisku pracy
 • obsługa kasy fiskalnej

Jeśli ta oferta jest idealna dla Ciebie, kliknij APLIKUJ TERAZ i prześlij nam swoje aktualne CV.

Informujemy, że  Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest „Społem” Oława Spółka. z o. o. z siedzibą w Oławie, zwana dalej ADO.
Mogą Państwo skontaktować się z ADO wysyłając pismo na adres: ul. Brzeska 19, 55-200 Oława lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@spolem.olawa.pl
ADO będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe  w celach związanych z rekrutacją, w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy**, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO*.
ADO będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (ust. 6 lit. 1 lit. a) RODO*).
Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Pani/Pana dane nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem zleceniobiorców świadczących usługi informatyczno-serwisowe na rzecz administratora danych oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, jednak przez okres nie dłuższy niż 4 miesiące, a w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych dla potrzeb przyszłych rekrutacji – przez okres nie dłuższy niż 1 rok.
Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzoru.
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu Pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacji. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
Pani/Pana dane nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania).

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

**Przepisy prawa pracy: art. 221 Kodeksu Pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. (Dz. U. 2017 poz. 894)

WAŻNE!

Jeżeli wyraża Pan/Pani zgodę na dłuższe przetwarzanie danych tj. do roku od dnia zgłoszenia, prosimy dodać następujące oświadczenie do swojej aplikacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez „Społem” Oława sp. z o.o. z siedzibą w Oławie moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb procesów rekrutacji prowadzonych w przyszłości, nie dłużej jednak niż przez okres jednego roku od dnia mojego zgłoszenia.”

Dowiedz się więcej o pracodawcy

„Społem” Oława Spółka z o. o.

Mamy osiem sklepów w Oławie, dwa w Brzegu, dwa we Wrocławiu, piekarnię, ciastkarnię i wytwórnię makaronów. Idąc z duchem czasu pracujemy nad ciągłym unowocześnianiem naszych sklepów i zakładów produkcyjnych. Klienci cenią nas za profesjonalną obsługę i wysoką jakość oferowanych produktów.