O co warto zapytać pracodawcę podczas rozmowy kwalifikacyjnej?

O co warto zapytać pracodawcę podczas rozmowy kwalifikacyjnej?

Rozmowa kwalifikacyjna ma głównie na celu zweryfikowanie kompetencji oraz umiejętności potencjalnego pracownika. Jest to stosunkowo stresujące wydarzenie, więc warto dobrze się do niego przygotować, aby nie zostać zaskoczonym. W ramach spotkania można również skierować pewne pytania do pracodawcy lub rekrutera. O co warto spytać przed nawiązaniem współpracy?

Dlaczego warto sformułować pytania do rekrutera lub pracodawcy?

Spotkanie rekrutacyjne jest nazywane rozmową kwalifikacyjną, a nie monologiem. Warto mieć to na uwadze i nie ograniczać się do biernego odpowiadania na zadawane pytania. Gdy nadejdzie odpowiedni moment, trzeba podjąć inicjatywę. Sama chęć wykazania się zainteresowaniem potwierdza zaangażowanie pracownika i z pewnością będzie dobrze odebrana przez rekrutera lub potencjalnego pracodawcę.

Zadając konkretne pytanie, nie tylko otrzymuje się rzeczową odpowiedź, ale także wysyła pewnego rodzaju komunikat. Dobrze przemyślany tok rozmowy przynosi wiele korzyści. Do najważniejszych zalicza się możliwość dyskretnego zaprezentowania pożądanych przez pracodawcę cech.

Czy firma oferuje możliwości rozwoju zawodowego?

Starannie opracowana ścieżka rozwoju zawodowego jest kluczem do udanej i wieloletniej współpracy. Warto dowiedzieć się zatem, na jakie stanowisko można awansować, jak wówczas zmienią się nasze obowiązki, a także jaką wiedzę się zdobędzie. Pracodawcy doceniają lojalność, a zatrudnieni chętnie się nią odwdzięczają, otrzymując uprzednio dogodne warunki do działania.

Z kim będę współpracował i ile osób będzie liczyć mój zespół?

Współpraca w zespole to wymagające zadanie, z którym przyjdzie się zmierzyć większości pracowników. Warto poruszyć tę kwestię podczas rozmowy, gdy zależy nam na kształtowaniu pozytywnych relacji i udanym współdziałaniu. Pokazuje się tym samym również brak obaw o funkcjonowaniu w konkretnej strukturze.

Jakie cechy są pożądane na moim przyszłym stanowisku?

Aplikując na dane stanowisko, zdajemy sobie sprawę z zakresu obowiązków, wymaganych umiejętności czy też preferowanego doświadczenia. Można jednak niekiedy mieć mylne wyobrażenie o codziennej pracy, a także cechach, które by już ułatwiały. Rekruter z pewnością odpowie na pytanie o profil idealnego kandydata. Aplikujący otrzyma wówczas feedback, który pozwoli mu zweryfikować swoją etykę pracy, potwierdzając jednocześnie gotowość na dopasowanie się do oczekiwań pracodawcy.

W jaki sposób planujecie oceniać moją efektywność?

W zależności od piastowanego stanowiska różnią się sposoby ewaluacji działań pracownika. Okazywanie pewności siebie związanej z brakiem obaw o weryfikację efektywności gwarantuje kilka dodatkowych punktów podczas każdej rozmowy kwalifikacyjnej.

Spotkanie rekrutacyjne powinno być traktowane przez kandydatów niczym pierwszy dzień w nowej pracy. Należy dobrze się do niego przygotować i być otwartym na wyzwania. Bez względu na to, czy spotkanie dotyczy pracy w Oławie czy jakimkolwiek innym mieście. Taktowne przejęcie inicjatywy podczas rozmowy potwierdza chęć podjęcia pracy, a także podkreśla profesjonalizm.